Maklumat Sijil Kolej Komuniti Berterusan - SKK (T) (OKU)

MAKLUMAT AM

Maklumat Program
Ia merupakan latihan kemahiran berdasarkan proses kerja sebenar. Terbuka kepada semua lapisan masyarakat yang memegang kad OKU. Dijalankan secara sepenuh masa dan secara semesterTempoh setiap semester adalah 4 bulan, pengambilan hanya pada bulan Mac.


Apakan menariknya program ini?

  • Mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dapat menyesuaikan diri di dalam bidang pastri.
  • Berupaya mengamalkan profesionalisme & etika kerja di dalam bidang pengajian selari dengan keperluan semasa & hasrat Negara.
  • Menunjukkan kebolehan untuk kerja berpasukan melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat.
  • Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, mengurus maklumat dengan baik & bekerjasama dengan kumpulan berasaskan kerja.

 

  

Kursus Tawaran di bawah SKK (T)

Sijil Asas Pastri

Syarat Kemasukan:

Warganegara MALAYSIA

Pemegang kad OKU

Berumur 17 tahun keatas

Sijil Tamat Sekolah Menengah

Menguasai 3M (membaca, mengira, menulis)

Tempoh Pengajian:

16 bulan

 

Tempoh Pengajian
Tempoh pengajian adalah selama 16 bulan (mencukupi 60 jam kredit).

 

Bantuan Kewangan
Bantuan Kewangan OKU.